woensdag 8 juni 2011

Convent, Convenant en coöperatie

Tijdens het 263e convent der directeuren is er een convenant ondertekend dat het startschot geeft voor de Voorbereiding Implementatie e-Depot. In ambtelijke termen spreken 'alle partijen hiermee de ambitie uit om te komen tot optimale afstemming van ieders taken en een optimale inrichting van het proces gericht op de voorbereiding van de implementatie van het gemeenschappelijke e-Depot bij de Regionaal Historische Centra.' Dit convenant is toegelicht tijdens de KVAN studiedagen te Leeuwarden.


In praktisch termen legt het convent vast dat alle partijen kennis, capaciteit en middelen zullen leveren nodig voor de realisatie van een aantal concrete resultaten met betrekking tot het implementeren van een e-Depot.
Hiermee bouwt men voort op de vervolgopdrachten van de pilot uit 2009.

Het convent stuurt op vier resultaatgebieden:

  1. Werkprocessen en procedures
  2. Architectuur
  3. Metadata
  4. Personeel en Organisatie
Hoe het een en ander zich verhoudt, is visueel verwerkt in onderstaande plaat:


Geen opmerkingen: