woensdag 13 oktober 2010

Intermezzo: Preservation

De werkgroepen zitten in de afsluitende fase en werken hard aan de eindevaluaties. In het kader van de werkgroep Organisatie & Implementatie kwam het onderwerp kennisdeling ter sprake. Als intermezzo dan ook een aantal filmpjes van TEAM DIGITAL PRESERVATION!Geen opmerkingen: