vrijdag 27 april 2012

Roadshows bij de RHC's

Om de verantwoordelijken in de informatieketen bij de gemeenten, provincies en waterschappen op de hoogte te brengen van de ontwikkelingen rondom het duurzaam toegankelijk houden van digitale informatie, worden er in alle Regionaal Historische Centra zogenoemde Roadshows georganiseerd.

Zo organiseerde het Gelders Archief op vrijdag 26 oktober, in samenwerking met de Provincie Gelderland, een bijeenkomst over digitale archivering (e-depot) voor bestuurders en beleidsambtenaren van lagere overheden in Gelderland.
Een impressie van deze bijeenkomst, inclusief een kort filmverslag, staat op de website.Al eerder  - op woensdag 25 april - heeft het Regionaal Historisch Centrum Limburg een succesvolle Roadshow e-Depot gehouden in Roermond, en op maandag 5 maart werd in Middelburg door de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten en het Zeeuws Archief een Roadshow georganiseerd onder de titel 'Voor een duurzame overheid!'. Er is een verslag beschikbaar. En ook in Haarlem, waar het Noord-Hollands Archief op 10 oktober 2011 de bijeenkomst Informatie duurzaam digitaal toegankelijk organiseerde, werden betrokkenen op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen.

Met deze Roadshows houden de betrokken archiefinstellingen een pleidooi voor het duurzaam bewaren - en dus toegankelijk houden - van de informatiehuishouding via een e-Depot.

Geen opmerkingen: