woensdag 30 maart 2016

DIT BLOG IS AFGESLOTEN


In 2013 heeft de WVI (werkgroep voorbereiding implementatie e-Depot RHC’s en Nationaal Archief) de voorbereiding implementatie e-Depot met vier producten (rond werkprocessen, architectuur, metadata en personeel & organisatie) afgerond. Verdere informatie over het e-Depot is te vinden op de websites van de RHC’s en het Nationaal Archief.

maandag 15 april 2013

Vastgestelde producten e-Depot beschikbaar


Na een intensief tweejarig traject met experts vanuit alle Regionale Historische Centra en het Nationaal Archief heeft de WVI vier producten opgeleverd die de basis vormen voor de implementatie van het e-Depot. De Regionale Historische Centra en het Nationaal Archief onderschrijven deze producten en gaan die in hun eigen organisatie en voor hun eigen werkingsgebied implementeren.  Tegelijkertijd delen de Regionale Historische Centra en het Nationaal Archief de producten graag met het veld.

Het gaat om:

Bij Architectuur en Metagegevens gaat het gesprek naar buiten: de vastgestelde producten van Architectuur en Metagegevens vormen de basis voor het gesprek (met leveranciers en zorgdragers).

Bij Werkprocessen en Personeel & Organisatie gaat het om het gesprek met elkaar (RHC’s en Nationaal Archief): de vastgestelde producten vormen de basis voor de verdere samenwerking en implementatie in de eigen organisatie.

vrijdag 9 november 2012

Presentaties Vlaams-Zeeuws Archivarissenoverleg


Middelkerke 8 oktober 2012

Op dit overleg van de medewerkers van de archiefdiensten in Zeeland en Westelijk Vlaanderen worden jaarlijks actuele zaken met betrekking tot het werk met elkaar gedeeld. Naast een presentatie over werkprocessen van Kaj van Vliet en een presentatie over metagegevens van Hanneke van Aalst, vertelde Adri Boogaard van de provincie Zeeland iets over de implementatie van het zaakgericht werken en Bart Smets van de gemeente Turnhout die uit de doeken deed hoe ze in die gemeente werken aan de beschrijving van hun werkprocessen om een productcatalogus te kunnen implementeren.